Event-Based Tracking of Patients with Neuromotor Disabilities such as Epilepsy

Epilepsy is neuromotor disorder disease that affects approximately 1% of world‘s population. It affects the same percentage of people without gender and racial distinction. Social isolation, depression and distress are the common problems observed with these patients. In this project, our aim is to develop a wearable sensing platform to detect abnormal human movements, especially with patients who have neuromotor dysfunction attacks, such as epilepsy. The sensing platform will be composed of embedded sensors that can detect motion, such as accelerometers and gyros, and can be carried on the body of the user without limiting his activities, such that it works completely in a non-invasive, non-intrusive manner. The platform will detect abnormal human movements such as rapid shaking, fall, and inactivity to determine if a person is suffering from a seizure or loss of consciousness. The platform will communicate wirelessly and will improve the quality of life by granting more freedom for patients to continue their daily routine, which would not be feasible if wired monitoring equipment were used and by ensuring an alarm system which increases the confidence of the patient to participate in more social activities, for instance without the fear of a seizure, and reduce the social isolation. Especially, detection of abnormal activities in outdoor environments and providing the location of the user to the caregivers, such as the family members, will be one of the fundamental objectives of the platform. From the technical perspective, algorithms and software will be developed for motion capturing, feature extraction, collaborative inference and reasoning during the project. Additionally, close collaborations with the Neurology Department of Istanbul Medical School will stimulate a multi-disciplinary research environment during the project.

Epilepsi Benzeri Nöromotor Rahatsızlıkları Olan Kişilerin Olay Tabanlı Takibi

Epilepsi, dünya nüfusunun yaklaşık %1‘ini etkileyen bir hastalıktır. Hastalık, erkek ve kadınlarda ırk ayrımı olmaksızın eşit olarak görülmekte ve nöromotor bozukluklardan kaynaklanmaktadır. Genellikle, hastalarda görülen sosyal çekilme, sıkıntı, depresyon gibi problemler aile, okul ve iş yaşamında sorunlar çıkmasına sebep olabilmektedir. Bu projenin amacı, olağandışı insan hareketlerinin tespiti için farklı algılayıcılardan oluşan bir platform geliştirmektir ve kullanıcı kitlesi olarak epilepsi gibi özellikle ataklar halinde nöromotor bozuklukları yaşayan hastalar hedeflenmektedir. Projede geliştirilecek olan algılama platformu, ivmeölçer ve yönölçer gibi hareket algılayıcılardan oluşacak ve algılayıcıların minyatür ebatları sayesinde kullanıcının vücudu üzerinde taşınabilecek ve böylelikle kullanıcının hareketlerini sınırlandırmayacaktır. Hareket algılayıcılar sayesinde kontrolsüz ve hızlı titreme, düşme ve hareketsizlik gibi olağandışı hareketler tespit edilerek, kişinin nöbet veya bilinç kaybı gibi tehlikeli bir durumla karşı karşıya olup olmadığı saptanabilecektir. Platform, kablolu bir izleme ekipmanından farklı olarak, kablosuz olarak çalışacak ve bu sayede kullanıcısına hareket özgürlüğü sağlayarak günlük aktivitelerine devam edebilmesine imkan verecek ve böylelikle hayat kalitesinin artmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca güvenli bir uyarı sistemi sağlayarak kullanıcısının nöbet yada tehlikeli durum korkusu yaşamadan sosyal hayata katılmasına yardımcı olacak ve bu tip rahatsızlıkları olan kişilerde sıklıkla görülen sosyal izolasyon probleminin azaltılmasına destek verecektir. Özellikle rahatsızlığı bulunan kişilerin kontrolsüz dış ortamlarda yaşayabilecekleri tehlikeli durumların farkedilmesi ve kişinin konumunun belirlenerek aile bireyleri gibi gerekli kişilere gerçek zamanlı olarak bilgi verilmesi platformun temel hedefleri arasında olacaktır. Teknik açıdan baktığımızda ise, proje kapsamında hareket yakalama, özellik çıkarımı, işbirlikçi çıkarsama ve muhakeme konularında algoritmalar üzerinde çalışılacak ve gerekli yazılımlar geliştirilecektir. Bunlara ek olarak, proje sırasında İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı‘ndan araştırmacılarla sağlanacak yakın işbirliği sayesinde çok disiplinli bir çalışma ortamı elde edilecektir.

patient_tracking.txt · Last modified: 2010/07/02 11:06 by ozlem
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0