Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

proceedings [2017/04/07 15:12]
bilgin
proceedings [2017/04/07 15:13] (current)
bilgin
Line 2: Line 2:
  - A. C. Baktır, A. Ozgovde, and C. Ersoy, "Enabling Service-Centric Approach for Cloudlets Using SDN", IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management. Lisbon, Portugal, 8-12 May 2017.   - A. C. Baktır, A. Ozgovde, and C. Ersoy, "Enabling Service-Centric Approach for Cloudlets Using SDN", IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management. Lisbon, Portugal, 8-12 May 2017.
-  - (Turksih) B. Yamansavaşçılar, A.C. Baktır, A. Özgovde ve C.Ersoy, “YTA Kullanarak Arızaya Dayanıklı Veri Düzlemi,” Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU‘2017), Antalya, Mayıs 2017. +  - (Turkish) B. Yamansavaşçılar, A.C. Baktır, A. Özgovde ve C.Ersoy, “YTA Kullanarak Arızaya Dayanıklı Veri Düzlemi,” Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU‘2017), Antalya, Mayıs 2017. 
-  - (Turksih) N. Pehlivan, C. Tunca ve C.Ersoy, “Kinect ile Yürüme Analizi: Evde yürüme analizine doğru,” Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU‘2017), Antalya, Mayıs 2017. +  - (Turkish) N. Pehlivan, C. Tunca ve C.Ersoy, “Kinect ile Yürüme Analizi: Evde yürüme analizine doğru,” Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU‘2017), Antalya, Mayıs 2017. 
-  - (Turksih) B. Camcı, A. K. Kahveci, B. Arnrich ve C.Ersoy, “Akıllı Telefonlar ile Uyku Apnesi Algılaması,” Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU‘2017), Antalya, Mayıs 2017.+  - (Turkish) B. Camcı, A. K. Kahveci, B. Arnrich ve C.Ersoy, “Akıllı Telefonlar ile Uyku Apnesi Algılaması,” Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU‘2017), Antalya, Mayıs 2017.
  - Netzahualcóyotl Hernández, Bert Arnrich, Jesús Favela, Gokhan Remzi Yavuz, Burcu Demiray, Jesús Fontecha and Cem Ersoy, “mk-sense: An extensible platform to conduct multi-institutional mobile sensing campaigns”, the 10th International Conference on Ubiquitous Computing & Ambient Intelligence (UCAmI 2016), Canary Islands, Spain, November 2016. (BEST PAPER AWARD)   - Netzahualcóyotl Hernández, Bert Arnrich, Jesús Favela, Gokhan Remzi Yavuz, Burcu Demiray, Jesús Fontecha and Cem Ersoy, “mk-sense: An extensible platform to conduct multi-institutional mobile sensing campaigns”, the 10th International Conference on Ubiquitous Computing & Ambient Intelligence (UCAmI 2016), Canary Islands, Spain, November 2016. (BEST PAPER AWARD)
-  - (Turksih) T. Cataklı, O. Ermiş, C. Tunca, S. Işık, C. Ersoy, M. U. Çağlayan, "Kablosuz Algılayıcı Ağlarında Grup Anahtarı Değişim Protokollerinin Enerji Başarımı Değerlendirmeleri",  Akademik Bilisim, Aydın 2016. +  - (Turkish) T. Cataklı, O. Ermiş, C. Tunca, S. Işık, C. Ersoy, M. U. Çağlayan, "Kablosuz Algılayıcı Ağlarında Grup Anahtarı Değişim Protokollerinin Enerji Başarımı Değerlendirmeleri",  Akademik Bilisim, Aydın 2016. 
-  - (Turksih) A. C. Baktır, B. A. Özgövde, C. Ersoy, " Servis Merkezli Yazılım Tanımlı Ağ Yaklaşımları", Akademik Bilişim, Aydın 2016+  - (Turkish) A. C. Baktır, B. A. Özgövde, C. Ersoy, " Servis Merkezli Yazılım Tanımlı Ağ Yaklaşımları", Akademik Bilişim, Aydın 2016
  - Netzahualcóyotl Hernández, Gokhan Remzi Yavuz, Raşit Mete Eşrefoğlu, Tarık Berkant Kepez, Abdülmecit Özdemir, Burcu Demiray, Hasan Faik Alan, Cem Ersoy, Sarah Untersander and Bert Arnrich,  “Thought and Life Logging: A Pilot Study”, the 9th International Conference on Ubiquitous Computing & Ambient Intelligence (UCAmI 2015), Puerto Varas, Chile, December 2015.   - Netzahualcóyotl Hernández, Gokhan Remzi Yavuz, Raşit Mete Eşrefoğlu, Tarık Berkant Kepez, Abdülmecit Özdemir, Burcu Demiray, Hasan Faik Alan, Cem Ersoy, Sarah Untersander and Bert Arnrich,  “Thought and Life Logging: A Pilot Study”, the 9th International Conference on Ubiquitous Computing & Ambient Intelligence (UCAmI 2015), Puerto Varas, Chile, December 2015.
-  - (Turksih) A. Y. Kahveci, H. Alemdar ve C. Ersoy, “Çevresel ve Mobil Algılama ile Uyku Kalitesi Takibi”, Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU), Malatya, Nisan 2015. +  - (Turkish) A. Y. Kahveci, H. Alemdar ve C. Ersoy, “Çevresel ve Mobil Algılama ile Uyku Kalitesi Takibi”, Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU), Malatya, Nisan 2015. 
-  - (Turksih) C. Alp, S. Isik ve C. Ersoy, "Gözetleme ve Akış-Kuralı Zamanaşımı Sürelerinin Yazılım Tanımlı Ağlarda Yük Dengelemesine Etkilerinin İncelenmesi", Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU), Malatya, Nisan 2015. +  - (Turkish) C. Alp, S. Isik ve C. Ersoy, "Gözetleme ve Akış-Kuralı Zamanaşımı Sürelerinin Yazılım Tanımlı Ağlarda Yük Dengelemesine Etkilerinin İncelenmesi", Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU), Malatya, Nisan 2015. 
-  - (Turksih) G. Karadeniz, C. Tunca, S. Isik ve C. Ersoy, "Afet Senaryoları için Akıllı Telefon Tabanlı Altyapısız İletişim" Akademik Bilişim 2015, Eskişehir, Şubat 2015.  +  - (Turkish) G. Karadeniz, C. Tunca, S. Isik ve C. Ersoy, "Afet Senaryoları için Akıllı Telefon Tabanlı Altyapısız İletişim" Akademik Bilişim 2015, Eskişehir, Şubat 2015.  
-  - (Turksih) N. Pehlivan, H. Alemdar, C. Tunca ve C. Ersoy, "Akıllı Evde İnsan Eylemi Tanıma ve Yorumlama : Bir Etiket Toplama ve Veri Görselleştirme Uygulaması", Akademik Bilişim 2015, Eskişehir, Şubat 2015. +  - (Turkish) N. Pehlivan, H. Alemdar, C. Tunca ve C. Ersoy, "Akıllı Evde İnsan Eylemi Tanıma ve Yorumlama : Bir Etiket Toplama ve Veri Görselleştirme Uygulaması", Akademik Bilişim 2015, Eskişehir, Şubat 2015. 
-  - (Turksih) S. Kuzucu, H. A. Özmen, B. Koşucu, B. Arnrich ve C. Ersoy, "Kitle Kaynaklı Algılama ile WiFi Ağı Değerlendirmesi", Akademik Bilişim 2015, Eskişehir, Şubat 2015. +  - (Turkish) S. Kuzucu, H. A. Özmen, B. Koşucu, B. Arnrich ve C. Ersoy, "Kitle Kaynaklı Algılama ile WiFi Ağı Değerlendirmesi", Akademik Bilişim 2015, Eskişehir, Şubat 2015. 
-  - (Turksih) M. D. Erdem, O. Ermiş, C. Tunca, S. Işık, M. U. Çağlayan ve C. Ersoy, "Kablosuz Algılayıcı Ağlarında Grup Anahtarı Yönetim Protokollerinin Başarım Değerlendirmesi", Akademik Bilişim 2015, Eskişehir, Şubat 2015. +  - (Turkish) M. D. Erdem, O. Ermiş, C. Tunca, S. Işık, M. U. Çağlayan ve C. Ersoy, "Kablosuz Algılayıcı Ağlarında Grup Anahtarı Yönetim Protokollerinin Başarım Değerlendirmesi", Akademik Bilişim 2015, Eskişehir, Şubat 2015. 
-  - (Turksih) A. Nurkovic, M. Demirel, I. Gokasar, S. Işık ve C. Ersoy, "Toplu Taşıma Araçlarıyla Seyahat için Akıllı Yönlendirme", Akademik Bilişim 2015, Eskişehir, Şubat 2015.+  - (Turkish) A. Nurkovic, M. Demirel, I. Gokasar, S. Işık ve C. Ersoy, "Toplu Taşıma Araçlarıyla Seyahat için Akıllı Yönlendirme", Akademik Bilişim 2015, Eskişehir, Şubat 2015.
  -  B. Arnrich, S. Erdem, H.F. Alan, C. Ersoy, Sensing Healthy Lifestyle in Urban and Rural Environments, 3rd International Conference on Context-Aware Systems and Applications, ICCASA, Dubai, UAE, October 2014.   -  B. Arnrich, S. Erdem, H.F. Alan, C. Ersoy, Sensing Healthy Lifestyle in Urban and Rural Environments, 3rd International Conference on Context-Aware Systems and Applications, ICCASA, Dubai, UAE, October 2014.
  -  H. Alemdar, T. v. Kasteren, M. E. Niessen, A. Merentitis, C. Ersoy, "A Unified Model for Human Behavior Modeling using aHierarchy with a Variable Number of States," IEEE International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2014),  Stockholm, August 2014.   -  H. Alemdar, T. v. Kasteren, M. E. Niessen, A. Merentitis, C. Ersoy, "A Unified Model for Human Behavior Modeling using aHierarchy with a Variable Number of States," IEEE International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2014),  Stockholm, August 2014.
proceedings.txt · Last modified: 2017/04/07 15:13 by bilgin
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0